TECHNICKÁ SPRÁVA


Prevence je základem dobře fungujícího objektu, nabízíme tedy našim klientům řadu nástrojů, jak uchovat jejich budovu v dobrém stavu a to prostřednictvím:

  • technických auditů
  • pravidelných plánovaných oprav
  • revizí a servisních zkoušek
  • drobných oprav
  • zásobováním spotřebním materiálem
  • správou a aktualizací provozních dokumentů
  • řízením, sledováním a vyhodnocováním subdodavatelů

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Pro naše klienty držíme nepřetržitou pohotovost a v případě nenadálé události jsme připraveni zasáhnout a zamezit tak případným škodám . Následky škod samozřejmě jsme schopni odstranit a to v co nejkratším termínu, tak aby provoz našeho klienta byl co možná nejvíce zachovám nebo obnoven.
CEE FACILITY SERVICES, SE

Sídlo:
Na Příkopě 1096/19
Staré Město, 110 00 Praha 1


IČ: 24823538

Korespondenční adresa:
CEE Facility Services, se
Na Příkopě 1096/19
110 00 Praha 1

KONTAKT


tel

+420 731 723 879
obalka

info@ceeservices.czSpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 330

Privacy Policy © 2022 CEE Facility Services