OSTATNÍ SLUŽBY


Kromě klasických služeb Facility managementu nabízíme mnohem širší škálu služeb, které „šijeme“ na míru každému klientovi a díky synergiím v rámci koncernu jsme schopni přenést potřebné know.-how do provozu našich klientů a navrhnout řešení, které bude transparentní, nákladově optimální a především bude plnit samotnou podstatu Facility managementu a tedy ulehčí život našim klientům a dát jim prostor věnovat se plně svému primárnímu smyslu podnikání.

PROPERTY management

 • administrativní služby
 • vedení evidence nájemníků, přijatého nájemného, dlužníků
 • evidenci nákladů dle potřeb klienta
 • vytvoření předpisu výše plateb na provozní náklady
 • vyúčtování záloh na služby (např. dodávky TUV, tepla, vodné a stočné)
 • inventarizaci majetku vlastníka
 • ostatní služby

PROJECT management

 • řízení projektu (nebo podpora řízení projektu)
 • definice projektu, jeho příprava a výběr řešení
 • posouzení a řízení vztahů s dalšími účastníky projektu
 • zavedení projektové řízení (vybudování projektové kanceláře)
 • tvorba metodiky řízení (interních) projektů
 • mezi-projektová synchronizace, multi-projektové řízení
 • analýza a řízení rizik
 • řízení a kontrola kvality projektu

Služby BOZP a PO

 • školení
 • evidence
 • poradenství
 • kontroly
 • revizeEnergetika

 • konzultace
 • poradenství
 • hledání úspor
 • kontroly
 • sledováníCEE FACILITY SERVICES, SE

Sídlo:
Na Příkopě 1096/19
Staré Město, 110 00 Praha 1


IČ: 24823538

Korespondenční adresa:
CEE Facility Services, se
Na Příkopě 1096/19
110 00 Praha 1

KONTAKT


tel

+420 731 723 879
obalka

info@ceeservices.czSpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 330

Privacy Policy © 2022 CEE Facility Services